Kotel na dřevo Stropuva S30 - 30 kW

Cena

53 000 Kč

Použitelné palivo: palivové dřevo, dřevní odpad, pilinové brikety, dřevní štěpka.

Palivové dříví Pilinové brikety Pilinové brikety Dřevní štěpka

Dřevo nebo dřevní opdad na jedno naplnění hoří až 30 hodin.

Pilinové brikety na jedno naplnění hoří až 4 dny.

Doba hoření nálože pevného paliva závisí na jeho kvalitě, venkovní a vnitřní teplotě, tepelném odporu a dalších faktorech.

Doporučená vlhkost ≤30 %*

Schema kotle

1. Vzduchová klapka
2. Termostatický regulátor tahu
3. Nosná tyč
4. Komora pro předehřev vzduchu
5. Kouřovod pro odvod spalin
6. Přívodní potrubí vzduchu
7. Dvířka pro přikládání tuhých paliv
8. Rozdělovač vzduchu
9. Tuhé palivo
10. Dvířka pro odstraňování popela
11. Zvedací lano s kroužkem
12. Hák
13. Potrubí horké vody
14. Potrubí zpětné vody
15. Objímka teploměru
16. Spojka pro pojistný ventil 1,5 bar.
17. Ocelová základna

Model kotle S30
Výkon (kW)* 30
Vytápěná plocha (m²)** 150-300
Objem paliva (dm³) 295
Maximální množství palivového dřeva (kg) 65
Maximální množství dřevěných pelet (kg) -
Maximální množství briket (kg) -
Maximální množství uhlí (kg) -
Doba hoření dřeva v minimálním časovém režimu (hod) 31,5
v maximálním režimu *** 6,1
Doba hoření dřevěných pelet při minimálním režimu (hod) -
v maximálním režimu *** -
Doba hoření briket při minimálním režimu (hod.) -
v maximálním režimu *** -
Doba hoření uhlí v minimálním režimu (hod.) -
v maximálním režimu *** -
Délka palivového dřeva (cm) do 55
Množství vody v kotli (l) 42
Účinnost (%) 86,3
Tlakový bezpečnostní ventil (bar) 1,5
Tah komína (Pa) 10-20
Průtok ohřáté vody (l/h) 800
Teplota vody v kotli (°C) 85
Minimální plocha komínového průduchu (cm²) 330
Průměr komína (mm) 200
Vzdálenost mezi zemí a komínem (mm) 1280
Výška (mm) 1720
Hloubka (mm) 680
Hmotnost (kg) 258

Tuhá paliva: palivové dřevo, dřevní odpad. Doporučená vlhkost ≤30 %*

Výkon závisí na kvalitě paliva, potřebě vytápění domu, tahu komína.

** Výkon kotle se volí podle vytápěné plochy. Např. v kotli na tuhá paliva Stropuva S20 v budově o rozloze 200 m² hoří tuhé palivo celý den (20-24 hodin), zatímco v kotli na tuhá paliva Stropuva S40 v domě o stejné ploše hoří palivové dřevo téměř 2 dny (35-40 hodin). Kotel na tuhá paliva Stropuva S10 lze také použít, ale budova se zahřívá pomalu a do kotle by se muselo přikládat 2-3krát denně.

*** Délka hoření závisí na kvalitě paliva, venkovní a vnitřní teplotě, tepelném odporu, výkonu kotle a způsobu dodržování doporučení uživatelské příručky (instalace kotle, proud ohřívané vody, udržování teploty vody).

Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
99 % kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Ukázková kotelna Možnost osobní prohlídky

Martin Kania

Radotínská 1197/96
743 01 Bílovec

IČ: 49574591
DIČ: CZ7508085244

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Bílovec