Levné topení

Také řešíte vysoké ceny elektřiny a plynu?

Topeniště

Pokud přemýšlíte o vytápění dřevem, máme pro vás návod, jak můžete topit skoro zadarmo. Stát vychází vstříc zvýšené poptávce po palivovém dřevu a nabízí lidem možnost samovýroby dřeva v jeho lesích. Těžba dřeva má ale také jasná pravidla.

Co všechno je možné z lesa odnést a jaké jsou sankce za porušení povinností?

Chování návštěvníků v lese upravuje zákon o lesích. Ten hovoří o tom, že návštěvník lesa kromě lesních plodů může sbírat suché na zemi ležící klesti pro vlastní potřebu. Toto platí v jakémkoli, tedy i soukromém lese. Klest jsou na zem spadlé větve, které nesmějí mít větší průměr dřeva bez kůry než 7 centimetrů. Dřevo o větších průměrech si z lesů nikdo nesmí samostatně odvážet bez toho, aby k tomu měl od vlastníka lesa povolení.

Štěpka nebo špalíky?

Sbírání klesti

Chcete-li topit klestí, je to témeř zadarmo. Aby bylo získávání klesti efektivní, je dobré být náležitě vybaven. Pro zpracování se nabízí klasické štěpkovače. Dřevní štěpka je kvalitní a palivo, ale získání suché dřevní štěpky k topení už není tak jednoduché. Dostat vlhkost z tohoto materiálu vyžaduje spoustu práce s jejím přehazováním a sušením.

Lepším způsobem využité klesti z lesa je zpracování ve špalíkovači. Do špalíkovače podáváte větve, jako do klasického štěpkovače. Špalíkovač však dřevo nerozdrtí na štěpku, ale naláme na dobná polínka, která zároveň sype do děrovaných (rašlových) pytlů. V těchto pytlích lze polínka dlouhodobě skladovat a nechávat prosychat. Schnutí špalíků v pytlích při vhodném uskladnění je bezúdržbové a trvá asi 6 měsíců. Obsah pytlů je pak velmi jednoduché vsypat do našich kotlů na tuhá paliva.

Sběr klestí v lese může být skvělou aktivitou pro rodiny nebo jednotlivce, kteří si rádi užívají přírody a chtějí ušetřit na vytápění.

Z vlastní zkušenosti víme, že tímto způsobem lze získat topivo na celou zimu za 2-3 víkendy strávené v lese.

Samovýroba palivového dřeva

Rodina

Státní podnik Lesy České republiky umožňuje domácnostem nakoupit si až 35 metrů krychlových dřeva na obyvatele za výhodné ceny od sta korun. Cena roste jak s kvalitou, tak s tvrdostí dřeva. Nejlevněji vychází možnost samovýroby, kdy se zájemce dohodne s Lesy ČR, nebo jiným vlastníkem lesa, na pokácení předem vybraných stromů. Jedná se o velice úspornou variantu získání paliva na zimu, ale můžeme ji doporučit jen lidem, kteří mají s těžbou dřeva dostatečné zkušenosti a odpovídající vybavení.

Bez domluvy s majitelem lesa nelze kácet ani takzvané soušky nebo zpracovávat na zem spadlé stromy. Ten, kdo si z lesa odveze dřevo bez předchozího souhlasu vlastníka či dokonce bez souhlasu v lese kácí stromy, se může dopouštět trestného činu. Lesníci se krádežím dřeva brání nejen závorami, ale také moderními technologiemi, které jim umožňují pachatele vypátrat.

Lesní stráž, která kontroluje dodržování práv a povinností v lese, může při podezření na porušení zákona o lesích zastavit dopravní prostředek a požadovat předložení souhlasu. V určitých případech má právo toho, kdo porušuje zákon, i zadržet a předvést na Policii České republiky.

Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
99 % kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Ukázková kotelna Možnost osobní prohlídky

Martin Kania

Radotínská 1197/96
743 01 Bílovec

IČ: 49574591
DIČ: CZ7508085244

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Bílovec