Kotel na tuhá biopaliva Stropuva S20 BIO - 20 kW

Cena

55 000 Kč

Použitelné palivo: palivové dřevo, dřevní odpad, pilinové brikety, dřevní štěpka, peletky.

Palivové dříví Pilinové brikety Pilinové brikety Dřevní štěpka Peletky

Dřevo nebo dřevní opdad na jedno naplnění hoří až 30 hodin.

Pilinové nebo rašelinové brikety na jedno naplnění hoří až 4 dny.

Peletky na jedno naplnění hoří až 4 dny.

Doba hoření nálože pevného paliva závisí na jeho kvalitě, venkovní a vnitřní teplotě, tepelném odporu a dalších faktorech.

Doporučená vlhkost ≤30 %*

Schema kotle

1. Vzduchová klapka
2. Termostatický regulátor tahu
3. Nosná tyč
4. Komora pro předehřev vzduchu
5. Kouřovod pro odvod spalin
6. Přepínací klapka (kotle U)
7. Teleskopické přívodní potrubí vzduchu
8. Dvířka pro přikládání tuhých paliv
9. Rozdělovač vzduchu se stabilizátorem
10. Tuhé palivo
11. Dvířka pro odstraňování popela
12. Zvedací lano s kroužkem
13. Hák
14. Potrubí horké vody
15. Potrubí zpětné vody
16. Objímka teploměru
17. Spojka pro pojistný ventil 1,5 bar.
18. Základna
19. Mřížky (U - kotle Univesal a BIO)

Model kotle S20 BIO
Výkon (kW)* 20
Vytápěná plocha (m²)** 100-250
Objem paliva (dm³) 210
Maximální množství palivového dřeva (kg) 50
Maximální množství dřevěných pelet (kg) 130
Maximální množství briket (kg) 60
Maximální množství uhlí (kg) -
Doba hoření dřeva v minimálním časovém režimu (hod) 31,5
v maximálním režimu *** 6,1
Doba hoření dřevěných pelet při minimálním režimu (hod) 72
v maximálním režimu *** 14
Doba hoření briket při minimálním režimu (hod.) 96
v maximálním režimu *** 24
Doba hoření uhlí v minimálním režimu (hod.) -
v maximálním režimu *** -
Délka palivového dřeva (cm) do 45
Množství vody v kotli (l) 40
Účinnost (%) 86,3
Maximální tlak vody v kotli (bar) 2,0
Tlakový bezpečnostní ventil (bar) 1,5
Tah komína (Pa) 10-20
Průtok ohřáté vody (l/h) 500
Teplota vody v kotli (°C) 85
Minimální plocha komínového průduchu (cm²) 250
Průměr komína (mm) 180
Vzdálenost mezi zemí a komínem (mm) 1550
Výška (mm) 2100
Hloubka (mm) 560
Hmotnost (kg) 236,5

* Výkon závisí na kvalitě paliva. Výkon je závislý na čase: na začátku spalování, pokud výkon překročí stanovený výkon, kotel vypouští kouř teplejší než 300 °C, který se zapálí a vyčistí zbytky dehtu, zahřeje se a zvýší tah v kouřovodu (pro tento účel mají ostatní kotle přímý kanál do komína). Při hoření paliva se výkon kotle snižuje, protože se zvětšuje plocha odváděného tepla a snižuje se tah, ale jakmile se dům zahřeje, výkon je dostatečný a otevře se vzduchová klapka, čímž se výkon kotle dále snižuje.

** Výkon kotle se volí podle vytápěné plochy. Např. v kotli na tuhá paliva Stropuva S20 v budově o rozloze 200 m² hoří tuhé palivo celý den (20-24 hodin), zatímco v kotli na tuhá paliva Stropuva S40 v domě o stejné ploše hoří palivové dřevo téměř 2 dny (35-40 hodin). Kotel na tuhá paliva Stropuva S10 lze také použít, ale budova se zahřívá pomalu a do kotle by se muselo přikládat 2-3krát denně.

*** Délka hoření závisí na kvalitě paliva, venkovní a vnitřní teplotě, tepelném odporu, výkonu kotle a způsobu dodržování doporučení uživatelské příručky (instalace kotle, proud ohřívané vody, udržování teploty vody).

Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
99 % kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Ukázková kotelna Možnost osobní prohlídky

Martin Kania

Radotínská 1197/96
743 01 Bílovec

IČ: 49574591
DIČ: CZ7508085244

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Bílovec