Elektronická řídicí jednotka

Regulátor teploty ST-81 pro kotle ústředního vytápění. Řídí oběh vody ústředního topení a čerpadla teplé vody a také funkci vhánění vzduchu (ventilátor).

Regulátor s funkcí zPID je regulátor, který pracuje na principu algoritmu PID na základě snímače spalin. Tento typ regulátoru s čidlem spalin šetří až 13 % paliva, má velmi stabilní teplotu výstupní vody a vede k delší životnosti výměníku tepla (kotle). Řízením teploty spalin na výstupu z kotle se snižují emise prachu a spalin škodlivých pro životní prostředí. Tepelná energie ze spalin se neplýtvá ani neodvádí do komína, ale využívá se k vytápění.

Pro spuštění regulátoru musí být síťový spínač přepnut do polohy 1. Přepnutím přepínače do polohy 0 se nepřeruší napájení regulátoru, pro přerušení napájení regulátoru je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Elektronická řídicí jednotka je vybavena softwarem zPID. Podstatou této regulace je, že se řídí (udržuje konstantní) teplota spalin na výstupu a teplota kotle se udržuje konstantní.

Kromě standardních čidel je regulátor vybaven čidlem spalin, které pomáhá udržovat konstantní teplotu kotle. Regulátor nepřetržitě měří teplotu výstupu spalin, a pokud teplota výstupu z kotle výrazně vzroste, ventilátor se zpomalí nebo zastaví pomocí TECH. PID regulátor (proporcionálně-integračně-derivační regulátor) se skládá z následujících obvodů: proporcionálního P se zesílením kp, integrálního I s integrační časovou konstantou Ti a diferenčního D s diferenční časovou konstantou Td. Jeho účelem je udržovat počáteční hodnotu dané úrovně, která se nazývá referenční hodnota.

PID regulátor se používá například k řízení teploty procesu. V tomto případě funguje jako velmi přesný termostat.

Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
99 % kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Ukázková kotelna Možnost osobní prohlídky

Martin Kania

Radotínská 1197/96
743 01 Bílovec

IČ: 49574591
DIČ: CZ7508085244

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Bílovec